19 jul Vooraankondiging: ILS Ontwerp & Engineering nadert lancering

Het moment is bijna daar: de lancering van de ILS Ontwerp & Engineering. Het afgelopen voorjaar is er hard gewerkt om tot een 1.0 waardige versie te komen van de ILS. Hierbij hebben meer dan 80 bedrijven een actieve rol gehad in aanvullen en verbeteren van de 0.9 versie die in november 2018 aan partijen werd geïntroduceerd. Na de succesvolle ILS Pressure Cooker, waarbij op elk vraagstuk een multidisciplinaire keuze is gemaakt in de oplossingsrichting.

 

Na de ILS Pressure Cooker is hard gewerkt op 3 vlakken, namelijk:

–      Het verwerken van de uitkomsten van de ILS Pressure Cooker

–      Plan van aanpak voor het lanceren van de ILS Ontwerp & Engineering

–      Voorbereidingen voor een ILS Configurator

 

Het MDT (MultiDisciplinaire Team) van de ILS O&E is dan ook verheugd om aan te kunnen kondigen dat de ILS O&E v1.0 op 18 september 2019 gelanceerd zal worden en daarmee voor iedereen toegankelijk en bruikbaar voor projecten. Wat de ILS Configurator inhoud en hoe het onze sector gaat helpen zal bij de lancering duidelijker worden (spannend hè?!).

Houd de website van BIM Loket dus goed in de gaten, maar voor nu een fijne vakantieperiode!

Met vriendelijke groet,

Het MDT (Multidisciplinaire Team)

Kartrekkers van de ILS Ontwerp & Engineering