10 nov VDNDP ONDERWEG NAAR 2030

De wereld om ons heen verandert. En wij bereiden ons daarop voor. Door onszelf actief de vraag te stellen: “Hoe ziet ons bureau er over 10 jaar uit?” Ingegeven door onze drive om continu te willen verbeteren. Door het herijken van onze propositie, maar ook door ontwikkelingen in de markt en actuele zaken zoals bijvoorbeeld de Coronacrisis. Om uit te komen waar je in 2030 wil zijn, moet je vandaag al beginnen met concrete stappen zetten.

Nou lijkt 2030 nog ver weg en is het niet altijd even makkelijk te voorzien hoe de wereld er dan uitziet. De BNA ontwikkelde vier mogelijke scenario’s voor onze branche in 2030 met Architect 2030: Beyond BIM. Voor ons een mooi vertrekpunt om met elkaar te spreken over VDNDP in 2030!

TechArchitect, Archipreneur, Archibot of Archinet?

Met ons integraal bureauteam, dat bestaat uit partners en niet-partners, spraken we al eerder dit jaar over het onderwerp VDNDP in 2030. Vervolgens gingen we op de Teamdag in oktober met alle VDNDP-ers aan de slag met een voorbereiding op onze reis naar 2030. We bekeken gezamenlijk de BNA video’s van de scenario’s TechArchitect, Archipreneur, Archinet en Archibot. Om een beeld te krijgen van hoe ons bureau er in 2030 uit zou kunnen zien. Er volgde een levendige discussie over welke scenario’s we het beste bij onszelf zien passen. Over welke elementen uit de verschillende video’s voor ons als bureau kansen bieden. En ook bespraken we bij welk type bureau wij onszelf als VDNDP-ers wel en niet zien werken.

Wij gaan op reis en nemen mee

Vervolgens speelden we het kofferspel: als we onderweg zijn naar 2030: wat moeten we dan absoluut meenemen op onze reis? Dat was de vraag waar iedereen een antwoord op mocht geven. We verzamelden alle input in een grote digitale koffer.

Samen bouwen we VDNDP

Wij vinden het belangrijk dat iedere VDNDP-er zijn input over de toekomst van ons bureau kan leveren. De uitkomsten van zowel het bespreken van de scenario’s van de BNA als het kofferspel zijn waardevolle informatie die we meenemen in het aanscherpen van onze propositie en onze voorbereiding op 2030. Teamwerk maakt namelijk topwerk!