Fred Jager

Fred Jager

Functie

Senior Bouwkundige | Ontwerper

Expertise

Engineeren | Ontwerpen

Bij VDNDP heb ik het voorrecht aan bijzondere gebouwen te werken. Dit biedt voor mijn specialisme, het detailleren, mooie mogelijkheden. Leuk om te doen omdat techniek en esthetica, beide mijn interesse, hierin samen komen. In direct overleg met externen, zoals architecten en aannemers, een plan naar een goed en bouwbaar niveau brengen waarbij de architectuur gewaarborgd blijft is een intensieve, uitdagende maar ook boeiende klus.

Betrokkenheid is wel een kernwoord om de mensen van VDNDP te typeren. Dat geldt zowel voor werk als collega’s. Je staat niet alleen, je doet het altijd samen.

“Wat ik graag wil leren van mijn collega Fred, is detailleren. Niet simpelweg detailleren, maar een detail kunnen opzetten vanuit een enorme kennis van het vak, ervaring en een goed oog voor maakbaarheid. En hierdoor, voordat zich een probleem voordoet, mogelijke oplossingen kunnen aandragen.” 

Tim Huiberts