HOME / VERHALEN/ TEAM VDNDP WORDT VERSTERKT MET JEFFREY TRUIJENS

TEAM VDNDP WORDT VERSTERKT MET JEFFREY TRUIJENS!

Vanaf 1 maart versterkt Jeffrey Truijens  het team van VDNDP. We hebben elkaar gevonden in de ambitie concreet bij te dragen aan de transitie in de bouwsector. De uitdagingen in de sector liggen voor het oprapen: woningbouwopgave, de energietransitie, de overgang naar een circulaire bouweconomie, de impact van de Wet Kwaliteitsborging en de nieuwe omgevingswet. Er ontstaat momentum om, met digitalisering (BIM) als motor, deze transitie-vraagstukken om te zetten naar kansen en daarmee de transities zelf te versnellen.

 

VDNDP is gebouwd op samenwerking. Integrale samenwerking in projecten met ketenpartners is een belangrijk middel om te versnellen. In onze methodiek voor maatwerk komen beheersing van het proces, onze kennis, ons vermogen om integraal en vindingrijk te denken en te werken, samen. Teamwerk maakt immers topwerk! Binnen projecten kunnen wij daardoor het traditionele spanningsveld tussen ontwerpende en uitvoerende partijen overbruggen. We hebben onze plek als betrouwbare en intelligente partner in de afgelopen jaren bewezen.

 

Jeffrey heeft bij Dura Vermeer ruime ervaring opgedaan met digitalisering van het proces en informatie. Door zijn rol bij o.a. de Basis ILS en de ILS Ontwerp & Engineering draagt hij bij aan de digitalisering van de sector en kent hij de verschillen en de behoeftes binnen de sector. Bij VDNDP krijgt Jeffrey de rol van Manager Integrale Processen & Informatie.

 

Samen willen we ons inzetten voor de verdere verdieping en verrijking van onze methodiek voor maatwerk. Dat gaat zowel over onze interne processen als over de projecten waar we aan werken. De externe projectteams zijn de aangewezen plek om onze kennis te delen en zo andere organisaties te inspireren. Op deze manier willen we onze ambitie als Team VDNDP waarmaken. We hebben er enorm veel zin in!

 

Ben je benieuwd hoe Jeffrey deze uitdaging gaat invullen of hoe VDNDP bij jouw project of bedrijf kan helpen bij de uitdagingen? Neem gerust contact met hem op: jtruijens@vdndp.nl of bel hem rechtstreeks op 06 20 36 96 71.