18 feb Team VDNDP bereidt zich voor op de nieuwe BENG norm

Team VDNDP bereidt zich voor op de nieuwe BENG norm!

Jeroen van ’t Rood heeft, namens het BureauTeam BENG van VDNDP, een presentatie gegeven over de concepteisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen en de huidige stand van zaken toegelicht.