HOME /  SPECIFICEREN EN BESTEK

SPECIFICEREN EN BESTEK

Specificeren is een vorm van waardecreatie tijdens het ontwerp- en uitvoeringsproces. Het is namelijk niet alleen de opdracht om de vertaling van de wensen van de opdrachtgever in visuele zin vorm te geven, maar ook in geschreven woord. Om zo de kwaliteit van het ontwerp in de breedste zin te waarborgen en de afwegingen die onderweg in het proces genomen zijn vast te leggen.  

Traditioneel wordt dat beschrijven in een hele korte periode aan het eind van de fase Technisch Ontwerp gedaan en heeft het de vorm van een bestek.  

 

Specificeren

Wij zijn ervan overtuigd dat het vastleggen van de reis net zo belangrijk is als de bestemming. Vandaar dat wij een methodiek voor specificeren hebben ontwikkeld. Een methodiek die aansluit bij de verschillende contractvormen en bij de gedigitaliseerde werkwijzen zoals BIM. 

We verleggen de focus van het document ‘bestekboek’ naar een werkwijze om de keuzes die gemaakt worden in het proces om van eis naar resultaat te komen. De output kan nog steeds een bestekboek of technische omschrijving zijn.  

De voordelen van die methodiek? 

  • meer flexibiliteit gedurende het project
  • continue actuele en accurate informatie
  • bindende / contractuele waarde
  • eerder weten wat je nog niet weet
  • betrouwbare informatie tijdens en aan het einde van het traject

Jeffrey Truijens: “Wij geloven dat de specificatiedeskundige een integraal onderdeel moet zijn van een ontwerpteam en het proces dat wordt doorlopen. In het proces kan de specificatiedeskundige al suggesties doen: ‘je neemt hier nu een afslag – weet wat dat betekent voor de specificaties die zo meteen gaan komen en wat dat weer betekent voor kosten of kwaliteit’. De trend is dat we alles steeds specifieker willen en moeten weten. Dan is er iemand nodig die dat vastlegt. Deskundigheid van de specificatiedeskundige is daarbij belangrijk, maar goede software en kwalitatieve content zijn daarnaast belangrijke factoren voor het succes. Met ontwikkelingen als de Wet kwaliteitsborging, de Omgevingswet en het consumentendossier zie je dat het goed op orde hebben van je specificaties noodzakelijk is. Want je kunt niet iets aantonen wat niet goed omschreven is.”

VDNDP’s methodiek voor specificeren  

De methodiek die we ontwikkelden is vraag- en praktijkgericht, met oog voor de specifieke situatie. En we pakken het stapsgewijs aan.  Zo blijft het hele proces van specificeren overzichtelijk en toegankelijk. We werken van grof naar fijn, gefaseerd en in samenspraak, waar bij we focussen op gemaakte keuzes en het toetsen daarvan aan de gestelde kaders.  

‘Ik denk zeker dat wanneer je een werk opstart als bouwteam met een opdrachtgever en vanaf het begin zal uitwerken in een model, deze methodiek zeker van een grote meerwaarde zal zijn. Met name om uitgangspunten vast te leggen maar ook om een opdrachtgever mee te nemen in de knelpunten en aandachtspunten waar beslissingen over gemaakt moeten worden.’  

Daan Sombroek, werkvoorbereider bij KBK bouwgroep.

Inmiddels hebben wij onze methodiek voor specificeren in meerdere projecten succesvol toegepast. Meer weten daarover? Neem dan vooral eens contact op met Wilma Visser  of Jeffrey Truijens . Zij vertellen er graag meer over.  

 

Goed om te weten 

Wij schrijven, naast de bestekboeken voor onze eigen projecten, ook bestekboeken en technische omschrijvingen voor andere architectenbureaus, ontwikkelaars, ontwikkelende aannemers en opdrachtgevers.  

 

Kwaliteit 

Ons bureau vertegenwoordigt de BNA in het bestuur van de stichting Ketenstandaard. 

Daarnaast zijn we actief lid van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB) en is Wilma Visser voorzitter van deze vereniging. 

BEKIJK MEER VAN ONZE PROJECTEN