HOME / VERHALEN/SAMEN BOUWEN AAN ÉÉN TEAM

SAMEN BOUWEN AAN ÉÉN TEAM

Binnen VDNDP wordt er veel waarde gehecht aan mens en product. De mensen zijn het belangrijkste onderdeel binnen ons bureau, zij maken immers de projecten. VDNDP wil dan ook met haar mensen het verschil maken. Dit doen wij door samen te werken en het inzetten van ons vakmanschap. In dit artikel bieden wij een kijkje achter de schermen en laten wij zien welke middelen VDNDP actief inzet om voortdurend aan ons team te blijven bouwen.

Insights Discovery

Insights Discovery is een prachtige tool om te leren gedrag van jezelf en ook van anderen te begrijpen. Een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren. De tool maakt gebruik van een schijf met vier kleuren waarin de verschillende persoonlijkheidsstructuren worden geordend. Iedereen heeft alle vier de kleuren in zich. De combinatie van de kleuren geeft je jouw unieke persoonlijkheid. De kleuren refereren aan gedragsvoorkeuren die bepalen hoe je reageert, denkt en handelt. Noem het: je meest natuurlijke zelf. De voorkeurskleuren van Insights Discovery worden gemeten door een gemakkelijk in te vullen online vragenlijst. Zo ontstaat een persoonlijk profiel dat helemaal over jou gaat en laat zien waar jouw kwaliteiten, ontwikkelpunten en competenties liggen.

 

Voorafgaand aan een Insights training vullen alle collega’s een vragenlijst in, dit resulteert in een persoonlijk- en team profiel. Elke VDNDP’er krijgt in de eerste periode dat hij of zij in het bureau werkzaam is de mogelijkheid, maar ook het verzoek, dit profiel te laten maken. Tijdens een interactieve training met elkaar krijg je inzicht in je eigen voorkeuren voor gedrag, maar ook in het voorkeurgedrag van je collega’s. Doordat medewerkers hun eigen kleur en die van hun collega VDNDP’ers kennen hebben wij een houvast bij het samenstellen van onze projectteams. Op deze manier kunnen wij een optimale samenwerking realiseren.

 

Arnout Verweij, architect bij VDNDP: ‘Leuk en nuttig om samen te doen! Het geeft veel inzicht in je eigen gedrag en veel handvatten om beter met elkaar samen te werken. Echt een aanrader!’

Rollen binnen een team

Om succesvol samen te werken binnen een projectteam is het, naast de profielen, belangrijk om te kijken wie welke rol aanneemt. Uit ervaring kunnen wij stellen dat een team alleen goed loopt wanneer de rollen goed zijn ingevuld en afgestemd op elkaar. Met behulp van een schema dat wij hebben ontwikkeld, waarop alle competenties en ambities van de VDNDP’ers zijn vermeld, kunnen de project- of bureauteams samengesteld worden. Er ontstaat op deze manier een goed beeld of het team voldoende toegerust is op het gebied van rollen, competenties en persoonlijke ontwikkelkansen.

Maandagochtend: de Monitoring

Iedere maandagochtend wordt de voortgang van de projecten en het werkplezier van de werknemers besproken. Er zijn twee onderwerpen die, met de kleuren groen, geel en rood, door iedereen op het monitoringsbord moeten worden ingevuld. De onderwerpen die besproken worden zijn: “hoe lopen de projecten” (gevoelsmatig; geen problemen, twijfels of vraagtekens) en “heb ik plezier in mijn werk” (het werk waar nu aan gewerkt wordt is voldoende uitdagend, leuk en geeft werkplezier, hierdoor kom je elke dag weer met een lach naar het werk!). Een groen kruisje betekent bijvoorbeeld dat het goed gaat, en een rood kruisje dat het absoluut niet goed gaat en dat er reden is daar in het bureau- of projectteam nadere afspraken over te maken.

 

Het doel van de persoonsmonitoring is:

1 Aanleiding tot dialoog
2 Bevorderen werkplezier
3 Efficiëntie
4 Bewaken van de kaders

POP-gesprekken

Gedurende het jaar worden met iedere VDNDP’er twee evaluatiegesprekken gehouden. Het is een gesprek met minimaal één partner van VDNDP en een (directe) collega. Tijdens dit gesprek wordt de afgelopen periode geëvalueerd en vooruitgekeken naar de komende periode. De persoonlijke ontwikkeling staat centraal in dit gesprek. Het gesprek wordt aan de hand van een standaardformulier door de medewerker zelf voorbereid. De medewerker neemt zelf initiatief om een afspraak voor dit gesprek te maken op basis van het schema dat aan het begin van het jaar wordt opgesteld. Na afloop van dit gesprek schrijft de medewerker een verslag dat door de gesprekspartners wordt nagelezen en door medewerker en partner ondertekend.

 

Nadia Schiricke, Marketing en Communicatie medewerker bij VDNDP: ‘Mijn pop-gesprek heb ik als zeer prettig en leerzaam ervaren. In dit gesprek met mijn collega’s Wouter Zwerink en Wilma Visser heb ik mijn functioneren, doelen en ontwikkelingen besproken en een actieplan opgesteld voor de toekomst. Het persoonlijke ontwikkelingsplan geeft mij een extra motivatie om mijzelf te verbeteren en verder te ontwikkelen.’

VDNDP Kennisatelier

Een belangrijk principe van VDNDP is vakmanschap. Een gevolg is dat iedereen op de hoogte dient te zijn van ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Kennisdeling is een goede manier om dit te borgen en de lasten te verdelen. Om deze kennisdeling te faciliteren organiseren we met een zekere regelmaat een bijeenkomst, aansluitend op onze werktijden, waar een van de VDNDP’ers een onderwerp presenteert. Het onderwerp heeft een relatie met de werkzaamheden die in het bureau aan de orde zijn en die van belang zijn om ons werk goed te kunnen doen. Iedereen kan onderwerpen ter behandeling aandragen. Het hoort dus bij de verantwoordelijkheid van eenieder om hier bij te zijn zodat je professioneel je vak blijft uitvoeren. Natuurlijk zorgen wij die avond voor een hapje en een drankje en maken er een leerzame en gezellige avond van.

Ieder jaar ondernemen we met Team VDNDP meerdere activiteiten. Hieronder zie je een paar voorbeelden zoals de zomerse BBQ, het reisje naar Lissabon en onze jaarlijkse kerstactiviteit.