HOME / PROJECTEN /Rijnstate: Centrum voor Vrouw en Kind

Rijnstate: Centrum voor Vrouw en Kind

Met Van Wijnen en Croonwolter&Dros

Op het terrein van het Rijnstate ziekenhuis aan de Wagnerlaan in Arnhem wordt een nieuw Centrum voor Vrouw en Kind gerealiseerd. De combinatie van VDNDP en NOHNIK heeft in opdracht van Van Wijnen, Croonwolter & Dros en Rijnstate in samenwerking met ptg advies het nieuwe centrum ontworpen. Het centrum is een samenwerking tussen de afdelingen polikliniek kind, polikliniek gynaecologie, kliniek kind, dagbehandeling kind, verloskunde en perinatologie. Centraal in het centrum komt een kenniscentrum waar personeel van alle afdelingen elkaar kan ontmoeten en kennis kan delen. In het centrum staan gezinsgerichte zorg, privacy en comfort centraal. Voor de realisatie van het centrum wordt op de zuidoosthoek van het terrein een nieuw volume gebouwd en wordt het aangrenzende deel van het bestaande ziekenhuis verbouwd. De nieuwbouw wordt zoveel mogelijk als een helder, abstract volume ontworpen waarbij de bestaande sporthal gehandhaafd blijft.

 

Opvallend is dat het centrum veel functies bevat die daglicht en uitzicht nodig hebben, maar ook privacy behoeven. Om te voorkomen dat zonwering voortdurend gesloten is of dat ramen afgeplakt worden is een tweelaagse gevel ontworpen.
De achterste gevel sluit aan op de horizontale belijning van de bestaande bebouwing. In de horizontale raamstrook worden raamopeningen geplaatst waarvan de afmeting en positie bepaald wordt door de achterliggende functie. De voorste gevel met verticale lamellen sluit aan bij de verticale geleding van de onlangs gerealiseerde gevels van de nieuwbouw van het okc. Deze verticale gevel zorgt er voor dat daglichttoetreding behouden blijft, ongewenste inkijk wordt beperkt en een rommelige aanblik wordt voorkomen. De lamellen hebben verschillende dieptes en afstanden tot elkaar die worden bepaald door de mate van gewenste privacy. Daarnaast zullen de verticale lamellen effectief bijdragen aan het beperken van de opwarming van het gebouw in de zomer. De tweelaagse gevel geeft de nieuwbouw een kwalitatief hoogwaardige en dynamische uitstraling aan de Wagnerlaan.

 

Tijdens het ontwerpproces heeft het projectteam samen met artsen, verpleegkundigen en andere betrokkenen gezocht naar een optimale inrichting binnen de beschikbare ruimtelijke en financiële kaders. Tijdens de gebruikersoverleggen werden oplossingen besproken en konden gebruikers door het virtuele 3d-model lopen. Daarnaast zijn er mockups gebouwd van diverse kamers. In de mockups konden de toekomstige gebruikers met dozen en meubilair schuiven om te komen tot een functionele inrichting, passend bij het nieuwe zorgconcept. In het ontwerp is speciale aandacht voor een kindvriendelijke inrichting en de beperkte mobiliteit van patiënten en bezoekers. Balies zijn voorzien van een verlaagd deel, er zijn speel- en loungezones voor kinderen van verschillende leeftijden en er zijn extra verschoonvoorzieningen voor baby’s opgenomen. Het centrum krijgt als geheel een eigen identiteit waarbij warme en vriendelijke materialen en kleuren worden toegepast.

START – OPLEVERING
2017-2021


OPDRACHTGEVER PROJECT

Van Wijnen en Croonwolter&Dros


PARTNER

NOHNIK architecture and landscapes


BVO

ca. 8.000m2 bvo


OVERIGE PARTIJEN

Rijnstate | ptg advies | Van Wijnen | Croonwolter&dros


ONS PROJECTTEAM

Marc Wools
Dick-Jan Hans
Henco Bakhuis
Hidayet Yalci