HOME / BUREAU / MVO

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

KERNWOORD VOOR ONS BUREAU IS ‘ZORGVULDIGHEID’.
DIT REIKT VERDER DAN ALLEEN BINNEN ONS BUREAU.

Brancheverenigingen
Als bureau zijn we actief lid van de brancheverenigingen BNA (Bond van Nederlandse Architecten) en de BNB (Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen). Don van Dasler is lid van de BNA werkgroep ‘Techniek & regelgeving’. Wilma Visser vertegenwoordigt de BNA in het bestuur van de stichting STABU en is actief lid van de BNB.

 

 

Habitat for Humanity
We zijn sinds de oprichting in 2007 actief betrokken bij Habitat for Humanity. Sinds 2015 zijn we lid van de Business Club. Don van Dasler gaat 2 keer per jaar als teamleider op bouwreis.

 

 

Kennis delen
Kennis delen is een maatschappelijke taak. Vandaar dat we altijd plek hebben voor stagiaires. Ze worden actief begeleid.

 

 

Archikidz
VDNDP sponsort sinds 2016 Archikidz in Enschede . Dit doen we d.m.v. het doneren van een geldbedrag en ons als vrijwilliger in te zetten op de dag zelf.

 

 

Koffie
Wij drinken koffie van Café del Mar. Door deze koffie te kopen steunen wij met €0,75 per kilo koffie (het dubbele van de next best ‘fairtrade’ Max Havelaar-toeslag en een veelvoud van de meeste andere fairtrade concepten) het project in Chiapas, Mexico. Eerder hebben wij het project in Tucur, Guatemala gesteund. De Stichting Solidaridad beheert de bijdragen.

 

 

Energie
Per 2 juni 2017 is ons kantoor in Amsterdam volledig overgegaan op energie uit wind via leverancier Greenchoice.

 

 

Rijnstate Vriendenfonds
Het Rijnstate Vriendenfonds is opgericht om meer mogelijk te maken voor de patiënten van Rijnstate. Projecten waarvoor geen geld is binnen het ziekenhuis kunnen met hulp van het Vriendenfonds vaak tóch mogelijk worden gemaakt. Dit zijn onderzoeken, zorgvernieuwingsprojecten en patiëntenvoorzieningen.

 

Tijdens de jaarlijkse Rijnstate Nieuwjaarsloop voor het Rijnstate Vriendenfonds heeft het team ‘Projectbureau Bouw’ van Rijnstate maar liefst €10.600,- opgehaald voor de realisatie van een daktuin voor IC patiënten in het Rijnstate ziekenhuis. Wij zijn erg blij dat VDNDP door middel van sponsoring een extra bijdragen kan leveren aan de verbeterde zorg in Rijnstate.