02 okt From church to health centre

The former Theresia church in Borne is transformed into a beautiful new health center, which is offering a wide range of care facilities. There is a beautiful contrast between the old and the new, with much respect for the church building. All vaults of the church and the top of all characteristic windows remain visible.

On the ground floor, there’s a large health area with general practice, physiotherapy and podotherapy, osteopathy and the collective service point of the pharmacies. The first and second floors are manned by the specialists of physio and podotherapy, osteopathy, pharmacy, speech therapy, dietetic, psychology and home care organizations.

The architects Reitsema & Partners were inspired by the design of the Neues Museum in Berlin by David Chipperfield. Visitors get the idea to enter in a covered outdoor place, where all healthcare disciplines are located. VDNDP has worked on the VVO surface drawings, 3D impressions and the construction drawings. The impression on this page is by Reitsema & Partners.


IMG_2370

 02 okt Van kerk naar gezondheidscentrum

De voormalige Theresiakerk in Borne wordt verbouwd tot een fraai nieuw gezondheidscentrum waar een breed scala aan zorgvoorzieningen wordt aangeboden. Er ontstaat een mooi contrast tussen het oude en het nieuwe, waarbij veel respect is voor het kerkgebouw. Alle gewelven van de kerk en de bovenkant van alle karakteristieke ramen blijven zichtbaar.

Op de begane grond ontstaat het grote gezondheidsplein, met de huisartsenpraktijk, fysio- en podotherapie, osteopathie en het gezamenlijke servicepunt van de apotheken Dana en Stoop. De eerste en tweede verdieping wordt bemand door de specialisaties fysio- en podotherapie, osteopathie, apotheek, logopedie, diëtetiek, psychologie en thuiszorgorganisaties.

De architecten Reitsema & Partners hebben zich bij het ontwerp voor het gezondheidscentrum laten inspireren door het ontwerp voor het Neues Museum in Berlijn van David Chipperfield. Bezoekers krijgen het idee binnen te komen in een overdekte buitenplaats met daaraan gelegen alle zorgdisciplines. VDNDP heeft voor dit project o.a. VVO oppervlaktetekeningen, 3D impressies en de werktekeningen verzorgd. De impressie op deze pagina is van Reitsema & Partners.


IMG_2370