HOME / VERHALEN/IN GESPREK MET: YOERI SCHASFOORT

IN GESPREK MET YOERI SCHASFOORT – FEBRUARI 2019

Wij hebben vorige week afscheid genomen van onze onderzoeker Yoeri Schasfoort. Hij heeft binnen VDNDP, onder begeleiding van Marc Wools, een half jaar lang gewerkt aan zijn scriptie vanuit de minor BIM aan de Saxion Hogeschool te Enschede. Een half jaar onderzoek doen op het gebied van BIM en circulariteit: hoe kan je zo efficiënt mogelijk ‘de VDNDP BIM-modellen’ koppelen aan het materialenpaspoort van Madaster. Een helder onderzoek waarin het proces beschreven is hoe deze koppeling kan plaats vinden. Een verdiepingsslag waarbij zowel Yoeri als VDNDP de affiniteit met circulair bouwen en het gedachtegoed van Madaster verder hebben ontwikkeld.

Wij kennen jou natuurlijk al, maar kan je jezelf nog even kort voorstellen?
‘Ik ben Yoeri Schasfoort, 27 jaar oud. Ik ben woonachtig in het mooie Losser. Vanaf jongs af aan was ik al gefascineerd door de gebouwde omgeving en wist ik dat ik hier later iets aan bij wilde dragen. In 2009 ben ik gestart met de opleiding Bouwkunde op het MBO en vier jaar later ben ik begonnen op het Saxion in Enschede aan de opleiding Bouwkunde op het HBO. In augustus ben ik afgestudeerd en begonnen aan de minor BIM Engineering, zo ben ik bij VDNDP terecht gekomen.’

 

Kan je vertellen wat je precies hebt onderzocht bij VDNDP?
‘Vanuit VDNDP werd de probleemstelling naar mij uitgesproken om duidelijkheid te verschaffen welke informatie een BIM-model moet bevatten om een efficiënte invulling van het materialenpaspoort van Madaster te krijgen. Bij VDNDP staat circulair op de agenda. Bij het bouwen van BIM-modellen is het de vraag hoe de werelden: circulair en BIM, effectief met elkaar gekoppeld kunnen worden. Samen met mijn begeleider Marc Wools heb ik mijn onderzoeksvraag opgesteld, deze klinkt als volgt:

 

 

“Welke informatie dient een BIM-model te ontsluiten vanuit perspectief van circulair gebruik van elementen, materialen en grondstoffen om in de informatiebehoefte van het materialenpaspoort van Madaster te voorzien, hoe is deze informatie gekoppeld en hoe is deze informatie beschikbaar?”

 

 

De nadruk lag vooral op het controleren van het IFC-model alvorens het te uploaden voor het aanmaken van een materialenpaspoort.’


En hoe is het onderzoek verlopen?

‘In de opstartfase heb ik veel gesprekken gevoerd met VDNDP. Deze gesprekken waren erg nuttig om snel een scherp beeld te krijgen over het onderwerp. Door de hulp van Marc en mijn andere collega’s bij VDNDP werd snel duidelijk hoe ik mijn onderzoek verder kon invullen. Natuurlijk zijn er altijd dingen die ik achteraf liever anders had willen doen, zoals meer interviews afnemen dus meer aandacht voor het kwalitatieve deel en eerder gaan rapporteren om extra werk en onduidelijkheden te voorkomen. Maar over het algemeen ben ik zeer tevreden over het verloop van mijn onderzoek.’

 

Hoe heb jij de tijd bij VDNDP ervaren?
‘De periode van mijn onderzoek bij VDNDP heb ik als zeer leerzaam ervaren. Een open en mooie organisatie waar ik mij heel snel op mijn gemak voelde. Er wordt echt gekeken naar de mensen en er is een prettige werksfeer. Kortom; VDNDP heeft een zeer positieve indruk op mij achtergelaten!’

 

 

Wij willen Yoeri heel erg bedanken voor zijn inzet en

veel succes wensen voor de toekomst!