18 dec ILS VOOR ONTWERP- EN ENGINEERINGSFASE IN BEHEER BIJ BIM LOKET

Beheerorganisatie zoekt versterking voor commissies

De ILS Ontwerp & Engineering maakt per 1 januari 2021 deel uit van de BIM Loket familieDoel van deze Informatie Leverings Specificatie is het eenduidig en herkenbaar communiceren van de informatiebehoefte voor de ontwerp- en engineeringsfase in de bouw. Om deze ILS verder te kunnen ontwikkelen en het draagvlak te vergroten, is de beheerorganisatie op zoek naar nieuwe commissieleden.  

Waarom is ILS O&E noodzakelijk?
Welke informatie heb je nodig om tot een integraal ontwerp te komen, en voor te sorteren op de engineering, samen met andere producerende en leverende partijen? Dat is de kern waar het om draait bij de ILS O&E. Met deze standaard wordt tegemoetgekomen aan de groeiende behoefte aan een gezamenlijke en eenduidige uitvraag in de bouw, en leg je vast welke informatie waar en wanneer in het proces aanwezig moet zijn. De ILS Ontwerp & Engineering staat symbool voor het activeren van het collectief en de integrale benadering, met als doel verder te professionaliseren en te verbreden binnen de bouwsector. 

Pressure Cooker
De afgelopen anderhalf jaar werkten ruim honderd bedrijven intensief samen om tot de ILS O&E te komen. Hoogtepunt van dit proces was een ‘pressure cooker-event’, in september 2019, waar multidisciplinair de grootste knelpunten zijn besproken. Vervolgens is versie 1.0 van de specificatie gelanceerd.Voor degene die er niet bij waren, kijk nog even: Pressure cooker ILS ontwerp en engineering – YouTube. 

Optuigen beheerorganisatie 

Ondertussen heeft het Multi Disciplinaire Team (MDT) niet stilgezeten. Naast een inhoudelijke verbetering met bijvoorbeeld input van de BNA, heeft ook de lay-out een update gehad en wordt de beheersorganisatie opgetuigd 

Het doel van de beheerorganisatie is het continueren van de ontwikkeling en het vergroten van het draagvlak. Voor de invulling van de verschillende commissies zoekt de beheercommissie enthousiaste deelnemers vanuit de gehele bouwsector, die onderdeel willen zijn van de ILS Ontwerp & Engineering. Als deelnemer denk en praat je op basis van je ervaring mee vanuit je eigen discipline  

Over het BIM Loket
Het BIM Loket is een onafhankelijk platform gericht op het aanjagen van digitale samenwerking in de bouw en infra. Standaardisatie en sectorbrede afspraken vormen de basis voor het efficiënt en betrouwbaar uitwisselen van digitale informatie. Het BIM Loket is daarom bij verschillende ILS-initiatieven betrokken. Al eerder werd de BIM basis ILS bij het BIM Loket in beheer gebracht. Door ook het beheer van de ILS O&E onder te brengen bij het BIM Loket, wordt  de continuïteit in synergie met de andere standaarden gewaarborgd, en wordt een belangrijke volgende stap gezet naar beter digitaal samenwerken. 

Alle relevante documenten worden via de BIM Loket/deze website beschikbaar gesteld. Zie https://www.bimloket.nl/p/97/ilsoene.  

Mocht je actief willen bijdragen, dan kun je je daarvoor aanmelden, met motivatie in één zin, via ILSOenE@BIMloket.nl.