Engineeren

Engineeren

Het doel van engineeren is tot een integraal afgestemd ontwerp komen. De kracht van VDNDP zit hem in deze fase in het werken van grof naar fijn: we stellen de juiste vragen en visualiseren knelpunten om tot afgewogen besluiten te komen, die we vertalen naar een BIM-model.

In het projectteam werken we nauw samen en maken we een LEAN-planning voor de engineering. Inhoudelijk komen we tot de principedetaillering door kritische doorsnedes te maken en bepalen we aanvullende details. Optimalisaties en wensen worden besproken en vastgelegd.

“Door de korte lijnen en hun gedegen kennis van de verschillende processtappen werken wij heel prettig samen. VDNDP is bouwkundig sterk; ze weten hoe een werk in elkaar zit. Ze houden steeds de kritische punten in de gaten en brengen zo scherpte in een project. Hierdoor blijft de vaart erin zitten. Door het persoonlijke contact voelt Jeroen van ’t Rood meer als een collega, die onze concepten van binnen en buiten kent. Het is heel handig dat hij zoveel weet, daardoor maken we samen goed onderbouwde keuzes.”

Martin van Nieuwenhuijzen | Projectcoördinator bij Koopmans TBI

Diensten en producten

We werken ontwerpen bouwkundig uit en zorgen voor een compleet en maakbaar ontwerp dat is afgestemd op de informatiebehoefte van de uitvoerende partijen.

De ontwerpvisie is het kader voor de principedetaillering. Daarbinnen onderzoeken we m.b.v. fragmenten de principedetaillering, structureren deze en borgen de maakbaarheid.

Bij ontwerpoptimalisatie kijken we naar de gebouwstructuur, plattegronden, GO-optimalisaties, bouwmethodiek, integratie installaties, synchronisatie principedetaillering en materialisering.

We analyseren ontwerpen om mogelijke risico’s vroegtijdig in beeld te hebben. In de quickscans zijn regelgeving (bouwbesluit, MPG, GPR, spuiventilatie, daglicht en parkeren), toegankelijkheid (ITS), integraliteit, maakbaarheid en haalbaarheid belangrijk.

We werken in Revit. Onze 3D-gebouwmodellen voldoen aan de IFC standaarden, de (project) ILS-en, het BIM-uitvoeringsplan en/of protocol. Digitaal samenwerken doen we op ons Autodesk Construction Cloud (ACC) platform.

Uit onze 3D-BIM modellen genereren we heldere 2D-tekeningen en staten als fasedocumenten.

Een onmisbare schakel om van ontwerp naar realisatie te komen is de omgevingsvergunning. Wij verzorgen de benodigde stukken en borgen de kwaliteit en compleetheid van de aanvraag.

We dragen bij aan woningbouwconcepten, zowel in proces, structuur en opzet en het slim modelleren hiervan.

We maken verkoop- en verhuurtekeningen, optie-tekeningen, nultekeningen en splitsingstekeningen conform de daarvoor geldende regels en normen.

Deze VDNDP’ers vertellen je graag meer: