VDNDP is een architectenbureau met een sterke focus op integraliteit. Wij ontwerpen, engineeren en specificeren. Het is bij ons niet of-of, maar en-en. Juist omdat wij geloven in de kracht van verbinding en kruisbestuiving, kunnen we projecten vaak nét dat stapje verder brengen. Want waar expertises elkaar ontmoeten, ontstaat meerwaarde.

De integraliteitsloop

Het komen tot een goed doordacht ontwerp is een uitdagende opgave. Bij elk project is het cruciaal om op het juiste moment te toetsen of ontwerp, adviezen, Programma van Eisen (PvE) en budget op elkaar aansluiten en de risico’s beheersbaar zijn. Door de integraliteitsloop stapsgewijs te doorlopen in combinatie met de inzet van onze expertises, kunnen we hier gezamenlijk grip op krijgen. Samen met het ontwerpteam, de opdrachtgever en andere betrokken partijen komen we tot een integraal afgestemd ontwerp.

0

Ontwerpen

De architect die een ontwerp maakt voor een gebouw, creëert uit het niets iets waardevols. VDNDP is gespecialiseerd in het verder brengen van dit ontwerp, in lijn met het programma van eisen en andere kaders. We signaleren wat geborgd moet worden in het ontwerp, om het later goed te kunnen engineeren én realiseren.

Engineering

Het doel van engineeren is tot een integraal afgestemd ontwerp komen. De kracht van VDNDP zit hem in deze fase in het werken van grof naar fijn: we stellen de juiste vragen en visualiseren knelpunten om tot afgewogen besluiten te komen, die we vertalen naar een BIM-model.

Specificeren

Het vastleggen van keuzes in een ontwerptraject is de sleutel in communicatie tussen partijen en over de fases heen. Een helder toetskader leidt tot betere keuzes en laat ruimte voor optimalisatie onderweg. Specificeren betekent voor ons dan ook: passend maken bij de opgave.