VDNDP is een architectenbureau met een sterke focus op integraliteit. Wij ontwerpen, engineeren en specificeren. Het is bij ons niet of-of, maar en-en. Juist omdat wij geloven in de kracht van verbinding en kruisbestuiving, kunnen we projecten vaak nét dat stapje verder brengen. Want waar expertises elkaar ontmoeten, ontstaat meerwaarde.

Ontwerpen

De architect die een ontwerp maakt voor een gebouw, creëert uit het niets iets waardevols. VDNDP is gespecialiseerd in het verder brengen van dit ontwerp, in lijn met het programma van eisen en andere kaders. We signaleren wat geborgd moet worden in het ontwerp, om het later goed te kunnen engineeren én realiseren.

Lees verder

Engineeren

Het doel van engineeren is tot een integraal afgestemd ontwerp komen. De kracht van VDNDP zit hem in deze fase in het werken van grof naar fijn: we stellen de juiste vragen en visualiseren knelpunten om tot afgewogen besluiten te komen, die we vertalen naar een BIM-model.

Lees verder

Specificeren

Het vastleggen van keuzes in een ontwerptraject is de sleutel in communicatie tussen partijen en over de fases heen. Een helder toetskader leidt tot betere keuzes en laat ruimte voor optimalisatie onderweg. Specificeren betekent voor ons dan ook: passend maken bij de opgave.

Lees verder

Samen slim aan de slag met een project?