04 dec DE VDNDP WERKPLEK – OP KANTOOR ÉN THUIS

We werken met z’n allen inmiddels al zo’n 9 maanden voornamelijk thuis. Wij als VDNDP-ers ook. Dat hadden we natuurlijk aan het begin van 2020 niet voorzien. Dus was het even schakelen, in maart. Door de bank genomen werken wij aan grote bureau’s, met meerdere of in ieder geval grote beeldschermen. En software die op de gemiddelde thuispc niet geïnstalleerd is. Toen we dus van de ene op de andere dag met z’n allen thuis moesten werken, moest er snel het een en ander geregeld worden. 

 Snel schakelen en gelijk investeren 

Wilma Visser, partner bij VDNDP: “Onze digitale infrastructuur is op een volwassen niveau. We werken met de beste software en we investeren continu in nieuwe en betere middelen. Daar werd voor Covid-19 voornamelijk op onze kantoren gebruik van gemaakt. Maar we vinden het belangrijk dat onze mensen overal goed en prettig kunnen werken. Toen het advies kwam om thuis te werken, hebben we daarom gelijk flink geïnvesteerd in de thuiswerkplekken van alle VDNDP-ers. Zodat ze er ook daar goed bij zitten én ook thuis over de middelen kunnen beschikken die nodig zijn om ons werk goed uit te voeren. 

 Persoonlijk maatwerk 

Wilma: “Overigens kijken we als werkgever wel ook nadrukkelijk naar de persoonlijke situatie van onze mensen. Als het beter is voor iemand om toch op kantoor te werken gezien bijvoorbeeld de thuissituatie, dan proberen we daar wel flexibel in te zijn. Het werken op afstand gaat ons trouwens over het algemeen vrij goed af. We hebben er de juiste communicatiemiddelen voor, en we waren gezien onze twee locaties – Amsterdam én Enschede – ook al gewend om fysieke afstand digitaal te overbruggen. 

 Teamwerk 

Omdat ons werk teamwerk is, is er veel overleg via Teams of 1 op 1 videobellen. Als een project of een teamlid het vraagt, zijn de omstandigheden op kantoor zo, dat er goed met een projectteam, met inachtneming van de regels, een dag op kantoor gewerkt kan worden. Dat hebben we wel geleerd uit de 1e lockdown: niet alles kan digitaal. 

 Wat vinden VDNDP-ers ervan? 

“Tijdens de afgelopen Teamdag bleek dat mensen het persoonlijke contact wel missen. Dat het fijn is om even aan iemands bureau aan te kunnen schuiven en te sparren over een oplossing voor een complex probleem bijvoorbeeld. Aan de andere kant bleek tijdens de brainstorm over onze nieuwe huisvesting dat het thuiswerken ook nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Bijvoorbeeld dat ons kantoor vooral de plek zou kunnen vervullen van ontmoetingsplaats. Daar waar je komt voor overleg, inspiratie en ontmoeting. En dat wanneer je geconcentreerd wilt werken, de thuiswerkplek daar vaak de aangewezen omgeving voor is. Dit soort ervaringen en overwegingen zullen we zeker meenemen in onze afwegingen als we kijken naar ons huisvestingsvraagstuk.”