27 nov DE VDNDP WERKPLEK – HOE WIJ KIJKEN NAAR ONZE EIGEN HUISVESTING

We schreven er al eerder over: we bereiden ons voor op 2030 . Wat voor een bureau willen wij zijn over 10 jaar? Onvermijdelijk komt dan ook het thema huisvesting op tafel. Daarin is nog niets besloten, maar we vinden het leuk om je mee te nemen in ons proces om te komen tot een besluit. 

Een thuis voor onszelf én onze partners 

Er zijn verschillende aanleidingen om na te denken over onze huisvesting. De belangrijkste is: onze huisvesting moet passen bij het type bureau dat we zijn en in de toekomst willen zijn.  

We zien onszelf als de verbindende factor tussen de ketenpartners waar we in onze projecten mee werken. Als we dat door vertalen naar onze huisvesting, betekent dat dat wij graag een “thuis” willen creëren waar we intern en extern samen kunnen werken. Een plek waar klanten en opdrachtgevers graag komen, omdat we alles in huis en bij de hand hebben.  

Wensen en iden inventariseren 

Iedereen binnen ons bureau kan en mag bijdragen aan de ontwikkeling van VDNDP als organisatie. Voor ons was het dan ook logisch om ons huisvestingsvraagstuk tijdens de Teamdag in oktober met alle VDNDP-ers te bespreken. 

Dat deden we op een interactieve manier via de online brainstormtool Mural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarin hebben we ons team een serie stellingen voorgelegd. Daarbij moest een keuze gemaakt worden en kon er op de post-it genuanceerd worden. Bijvoorbeeld: “liever een kantoor met veel goedkope/gratis parkeerplekken” versus “liever een kantoor dat met OV goed bereikbaar is”. Of “liever een grote ruimte waardoor ik kennis en kunde van collega’s meekrijg” versus “liever een kantoor dat gericht is op concentratieplekken, maar waar ik een collega makkelijk kan vinden”. Vervolgens mocht ook iedere VDNDP spelden plaatsen op een kaart om de meest ideale fysieke locatie aan te geven. 

Waardevolle input 

De Mural sessie leverde interessante gesprekken en mooie inzichten op. Opvallend, maar niet verwonderlijk, was dat ook de recente thuiswerksituatie op veel overwegingen van invloed blijkt te zijn. Zo werd regelmatig benoemd dat het kantoor vooral de functie van ontmoetingsplek moet hebben. De thuiswerkplek is dan de concentratieplek. Een uitkomst die we in januari van dit jaar niet zouden hebben voorzien. En zo blijkt dan weer dat het belangrijk is om flexibel en wendbaar te zijn. Ook als het gaat om een vraagstuk als huisvesting.