HOME / VERHALEN/ DE KLEUR VAN VDNDP

DE KLEUR VAN VDNDP

‘De mens centraal’ ligt vanaf de start aan de basis van het beleid binnen VDNDP.

 

We streven naar een ‘lerende organisatie’ waarbij de bouwstenen worden gevormd door de mensen binnen ons bureau. Binnen deze context kunnen zij groeien tot zelfwerkzame professionals die wel leiding nodig hebben maar geen management.

 

We hebben ontdekt dat, naast vakmanschap, inspiratie en transpiratie, het van groot belang is om de juiste mensen op de juiste plek te zetten. Dat een team van alleen specialisten niet het best presterende team oplevert.

 

Inzicht in onze persoonlijkheid en gedragsvoorkeuren heeft ons doen inzien dat de juiste mix van type mensen onze effectiviteit vergroot en dat we alleen samen onze individuele kwaliteiten kunnen overstijgen. Het draagt ons motto ‘teamwerk maakt topwerk’.

 

We hebben gekozen voor de Insights Discovery methode. Met het hele team zijn we begin 2016 van start gegaan. Met Het Trainingsbureau organiseren we regelmatig de basisworkshop voor nieuwe medewerkers en stagiaires binnen VDNDP.

 

De Insight Discovery gebruikt een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel wat inzicht geeft in de unieke persoonlijke gedragsvoorkeuren van mensen. Het kleurenmodel kent een onderverdeling van vier groepen gedragsvoorkeuren. Elke groep heeft een eigen groepskleur. Alle groepskleuren zijn bij iedereen in meer of mindere mate aanwezig, wat weer veel kleurcombinaties oplevert.

 

Op basis van een korte online vragenlijst wordt een uitgebreid profiel opgesteld waarin de individuele kwaliteiten en ontwikkelpunten in kaart worden gebracht.

 

Belangrijk is te beseffen dat het om kwaliteiten gaat waar niets goed of fout aan is. Met het verworven inzicht wordt het mogelijk om die kwaliteiten effectiever in te zetten. Iedereen krijgt inzicht in hoe hij/zij reageert op mensen en situaties. Dit kan tot verrassende nieuwe inzichten leiden, wat weer nieuwe mogelijkheden biedt.

 

Recent konden we, met in achtneming van de maatregelen rondom het Covid-19 virus, weer een groep van tien medewerkers een basisworkshop aanbieden. En ook nu weer zagen wij geïnspireerde mensen terug. Reacties waren onder andere:

 

“Ik stond nogal sceptisch tegenover deze ‘hocus-pocus’ maar nu ik dit heb ervaren ben ik helemaal enthousiast.”

 

“Goed opgezet deze cursus en vakkundige leiding. Het helpt me echt om een aantal dingen te plaatsen en ik denk dat ik hiermee verder kan.”

 

“Wat me opviel is dat ik me thuis blijkbaar heel anders opstel dan op mijn werk.”

 

Door de verschillen tussen onze mensen te onderkennen en te waarderen is onze ervaring dat onze individuele medewerkers aan kracht winnen en dat dit doorwerkt in de kracht van onze teams en organisatie. Deze ‘regenboog’ van medewerkers bepalen met elkaar de kleur van VDNDP en met dat inzicht kunnen we kleur bekennen voor de veranderingen waar we in deze tijd voor staan.