HOME / BUREAU / OVER VDNDP

BUREAU

Wij zijn gedreven realisten: altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden, die we inzetten als we weten wat we er zinvol mee kunnen. Wij verbinden ambitie met realisme, creativiteit met techniek en uitdagingen met oplossingen.

 

VDNDP biedt in alle fases van een project ondersteuning in de vorm van technisch ontwerp, projectleiding, bouwtechnische uitwerking, bestekschrijven, calculatie, directievoering en toezicht. Allemaal vanuit actuele kennis van de regelgeving, inzicht in technische mogelijkheden, scherpzinnige vraagstelling en creatieve inbreng.

 

De opdrachtgever kan iedere partij in de keten van het bouwproces zijn: opdrachtgever, architect, adviseur, aannemer of beheerder. Op basis van de opgave worden de werkzaamheden en rollen per project in overleg met onze opdrachtgever verdeeld en helder vastgelegd.

 

De ontwikkelingen rond BIM en het bouwproces gaan snel en zijn nog lang niet afgerond. Dit betekent dat ieder uitgevoerd project bijdraagt aan deze ontwikkeling maar ook dat VDNDP nieuwe ontwikkelingen uitwisselt met andere partijen. Daardoor blijven onze kennis en ervaring zich uitbreiden.

 

Wij zijn een BNA erkend bureau.