HOME/ BUREAU/ BOUWEN AAN VDNDP

BOUWEN AAN VDNDP – DE MENS CENTRAAL

Eind 2018 zijn we gestart met het interne project “Bouwen aan VDNDP – De mens centraal”. Het doel is ons bureau verder te ontwikkelen als lerende organisatie en de mensen hiervoor als bouwsteen te zien. Ontwikkeling om te komen tot zelfwerkzame professionals vraagt betrokkenheid van de mensen, inbedding, reflectie, borging en prikkels over een langere periode.

 

VDNDP als lerende organisatie: hoe ziet dat eruit? In één zin: zelfwerkzame teamleden in een organisatie die afgestemd is op de markt. Dit resulteert in flexibiliteit, in weten wat er speelt en hier op anticiperen, in actieve professionals die wel leiding, maar geen management nodig hebben van de partners. De basis is dat de dialoog gevoerd wordt, dat er een goede POP- cyclus is en dat de leiders hier de verantwoordelijkheid in nemen.

 

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit het Europees Sociaal Fond en wordt verstrekt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.