Engineeren

Het doel van engineeren is tot een integraal afgestemd ontwerp komen. De kracht van VDNDP zit hem in deze fase in het werken van grof naar fijn: we stellen de juiste vragen en visualiseren knelpunten om tot afgewogen besluiten te komen, die we vertalen naar een BIM-model.

In het projectteam werken we nauw samen en maken we een LEAN-planning voor de engineering. Inhoudelijk komen we tot de principedetaillering door kritische doorsnedes te maken en bepalen we aanvullende details. Optimalisaties en wensen worden besproken en vastgelegd.

Wij zoeken actief de expertise op van onze samenwerkingspartijen en de markt. Met behulp van onze integraliteitsloop zorgen we voor balans en komen we tot een goed en maakbaar technisch ontwerp.

“Door de korte lijnen en hun gedegen kennis van de verschillende processtappen werken wij heel prettig samen. VDNDP is bouwkundig sterk; ze weten hoe een werk in elkaar zit. Ze houden steeds de kritische punten in de gaten en brengen zo scherpte in een project. Hierdoor blijft de vaart erin zitten. Door het persoonlijke contact voelt Jeroen van ’t Rood meer als een collega, die onze concepten van binnen en buiten kent. Het is heel handig dat hij zoveel weet, daardoor maken we samen goed onderbouwde keuzes.”

Martin van Nieuwenhuijzen | Projectcoördinator bij Koopmans TBI

Samen een maakbaar project engineeren?